2017. szeptember 22.  Péntek
Közepesen felhős 16 °C Közepesen felhős
Rovatok
2017. szeptember 22.  Péntek   Móric
Közepesen felhős 16 °C Közepesen felhős

Mechwart András munkássága

Jack Kirby 100

Caligula, az őrült császár

“Tényleg nincs itt más?”

Mechwart András munkássága  
110 éve, 1907. június 14-én halt meg Mechwart András gépészmérnök, a Ganz gyár legjelentősebb fejlesztője, a forgóeke, a hengerszék, a gőzkazán feltalálója.
Jack Kirby 100  
100 éve, 1917. augusztus 28-án született New Yorkban Jack Kirby, a képregény atyja, az amerikai populáris kultúra megkerülhetetlen alakja.
Caligula, az őrült császár  
2005 éve született Caligula római császár, aki uralkodása alatt szörnyen kegyetlen és gátlástalanul pazarló volt.
“Tényleg nincs itt más?”  
D. Magyari Imre nem csak kulturális kalandozásairól mesél a Bécs - Kulturális kalandozások című könyvében. Nem csak. Történelmi visszatekintésekkel kiegészítve beszámol tapasztalatairól és humorral átszőtt élményeiről is.
Cikk elküldése

Küldd el e-mailben a(z) A reneszánsz értelmiségi: Bornemisza Péter című cikket ismerősödnek!

Neved:

E-mail címed:

A címzett neve:

A címzett e-mail címe:

Üzenet:

A levelet sikeresen elküldtük!
Köszönjük, hogy tovább küldted cikkünket!

Kultúra

A reneszánsz értelmiségi: Bornemisza Péter

Szerző: / 2015. február 22. vasárnap / Kultúra, Irodalom   

Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek - első kiadás (Fotó: MEK/OSZK) 480 évvel ezelőtt született Bornemisza Péter, protestáns prédikátor, a régi magyar próza kiemelkedő alakja, Balassi Bálint nevelője.

“Ördögy kisirtetekröl, avagy röttenetes vtalatossagarol ez meg fertezetet vilagnac. Es azbol való ki tisztogatasarol az mi Vrunc Iesus Christusnac. Mellybol ki tetzic az ördöguel való hartza, es ez négy ellensegnec: az Satannac: az Bünnec: az kegyetleneknec: es az halalnac gyözedelmes rontasa.” (Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek)

1535. február 22-én született Bornemisza Péter, protestáns prédikátor, a régi magyar próza kiemelkedő alakja. Pesten született gazdag polgári családban, szüleit Buda 1541-es török bevételekor vesztette el. Az árvaságra és szegénységre jutott gyereket felvidéki rokonai nevelték, és Kassára járatták iskolába.

BORNEMISZA PÉTER: CANTIO OPTIMA
     Nóta: Mindönök meghallják, és jól megtanulják …

Siralmas énnéköm tetűled megváltom,
Áldott Magyarország, tőled eltávoznom;
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Az Fölföldet bírják az kevély nímötök,
Szerémségöt bírják az fene törökök.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Engömet kergetnek az kevély némötök,
Engöm környülvettek az pogán törökök.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Engöm eluntattak az magyari urak,
Kiízték közőlök az egy igaz Istent.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Legyön Isten hozzád, áldott Magyarország,
Mert nincsen tebenned semmi nagy uraság.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Ez éneköt szörzék jó Husztnak várában,
Bornemisza Pétör az ő víg kedvében,
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!
(1557?)

A pártvitáktól és vallási hitvitáktól hangos városból tizennyolc évesen kellett egy rosszul sikerült, katolikus-ellenes élű diákcsíny miatt menekülnie. A következő években bujdosott, majd külföldre ment, Padovában, Bécsben, majd a protestáns oktatás fellegvárában, Wittenbergben tanult. Az 1560-as években hazatért, egy ideig nyomdászsegéd volt Magyaróváron, dolgozott a bécsi kancellárián, majd végleg prédikátornak állt.

Zólyom várában Balassi János udvari papja és Balassi Bálint nevelője lett. Amikor urát 1569-ben a pozsonyi diétán koholt vádakkal letartóztatták, a gazda nélkül maradt Bornemisza Julius Salm gróf szolgálatába szegődött. Galgócon prédikátorként működött, és némi földhöz is jutott, majd Semptére, a gróf birtokának központjába költözött. Itt könyvnyomtató műhelyt rendezett be, a környék protestáns papjai megválasztották szuperintendenssé és aktívan részt vett a hitvitákban. Az 1576-77-es pestisjárványban elvesztette feleségét és gyermekeit, 1578-ban Ördögi kisírtetek című könyve miatt perbe fogták, és a gróf elűzte magától. Bécsben lefogták, de sikerült megszöknie a börtönből és Balassi Istvánnál talált menedéket Detrekőn. Hátralévő éveiben itt dolgozott; 1584-ben Rárbokon halt meg.

Munkásságában a humanizmus és a reformáció fonódott egybe. Siralmas énnéköm kezdetű verse az első kiemelkedő lírai költemény, amelyet vélhetőleg 1557-ben írt, méltó előképe tanítványa, Balassi Bálint költészetének. 1582-ben ő adta ki Énekek három rendben címmel a leggazdagabb, 276 verset tartalmazó protestáns énekgyűjteményt.

1558-ban bécsi tanulmányai idején diáktársai kérésére készítette el Szophoklész Elektrájának átdolgozását Tragédia magyar nyelven címmel. A XVI. századira és magyarra formált műből szinte teljesen hiányzik a mitológiai háttér, és minden szempontból megüti a korabeli európai irodalom színvonalát.

1567-től gyűjtötte prédikációit (postilláit), és tíz évvel később tette közzé azokat öt kötetben, majd 1584-ben egykötetes válogatást is megjelentetett. A negyedik kötet függelékét külön is kiadta Ördögi kisírtetek címmel, amivel hatalmas botrányt keltett: ebben ugyanis kendőzés nélkül leplezte le a főurak harácsolását, kegyetlenségét, bujaságát – ráadásul úgy, hogy a pellengérre állított “főembereket” azonosítani is lehetett.

Bornemisza volt a magyar protestantizmus egyik legnagyobb alakja, a régi magyar próza kiemelkedő képviselője, aki tudatosan törekedett a magyar nyelv használatára és művelésére. Személyes hangú prózai világa a XVII. századi memoár-irodalomban élt tovább.

Buda a XVI–XVII. század fordulóján (Fotó: MEK/OSZK)

Hozzászólás

A hozzászólások nem a szerkesztőség, hanem az olvasók véleményét tükrözik. A moderálási elvekbe ütköző hozzászólásokat figyelmeztetés nélkül törölhetjük.

Olvastad már?

Kapcsolódó cikkek