2017. július 24.  Hétfő
Közepesen felhős 29 °C Közepesen felhős
Rovatok
2017. július 24.  Hétfő   Kinga, Kincső
Közepesen felhős 29 °C Közepesen felhős

Idősebb Alexandre Dumas kalandos élete

“Számomra nincs más választás”

I. Károly, a magyar Anjou-ház alapítója

Séta a prágai Károly hídon

Idősebb Alexandre Dumas kalandos élete  
Idősebb Alexandre Dumas népszerűségének titka nagyon egyszerű, műveiben minden olyan elem benne van, amely lebilincseli az olvasót.
“Számomra nincs más választás”  
Egy 1957-es szovjet hivatalos közlés szerint 70 évvel ezelőtt, 1947. július 17-én halt meg Raoul Wallenberg, aki 1945. január 17-én tűnt el.
I. Károly, a magyar Anjou-ház alapítója  
675 éve, 1342. július 16-án hunyt el I. Károly, azaz Károly Róbert, a háromszor koronázott király. Uralkodása alatt fénykorát élte a lovagi kultúra, terjedt az írásbeliség, kolduló szerzetesrendek honosodtak meg az országban.
Séta a prágai Károly hídon  
Hatszázhatvan éve, 1357. július 9-én kezdték el építeni Prága és a világ egyik leghíresebb kőhídját, a cseh főváros egyik jelképének számító Károly hidat.
Cikk elküldése

Küldd el e-mailben a(z) A reneszánsz értelmiségi: Bornemisza Péter című cikket ismerősödnek!

Neved:

E-mail címed:

A címzett neve:

A címzett e-mail címe:

Üzenet:

A levelet sikeresen elküldtük!
Köszönjük, hogy tovább küldted cikkünket!

Kultúra

A reneszánsz értelmiségi: Bornemisza Péter

Szerző: / 2015. február 22. vasárnap / Kultúra, Irodalom   

Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek - első kiadás (Fotó: MEK/OSZK) 480 évvel ezelőtt született Bornemisza Péter, protestáns prédikátor, a régi magyar próza kiemelkedő alakja, Balassi Bálint nevelője.

“Ördögy kisirtetekröl, avagy röttenetes vtalatossagarol ez meg fertezetet vilagnac. Es azbol való ki tisztogatasarol az mi Vrunc Iesus Christusnac. Mellybol ki tetzic az ördöguel való hartza, es ez négy ellensegnec: az Satannac: az Bünnec: az kegyetleneknec: es az halalnac gyözedelmes rontasa.” (Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek)

1535. február 22-én született Bornemisza Péter, protestáns prédikátor, a régi magyar próza kiemelkedő alakja. Pesten született gazdag polgári családban, szüleit Buda 1541-es török bevételekor vesztette el. Az árvaságra és szegénységre jutott gyereket felvidéki rokonai nevelték, és Kassára járatták iskolába.

BORNEMISZA PÉTER: CANTIO OPTIMA
     Nóta: Mindönök meghallják, és jól megtanulják …

Siralmas énnéköm tetűled megváltom,
Áldott Magyarország, tőled eltávoznom;
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Az Fölföldet bírják az kevély nímötök,
Szerémségöt bírják az fene törökök.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Engömet kergetnek az kevély némötök,
Engöm környülvettek az pogán törökök.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Engöm eluntattak az magyari urak,
Kiízték közőlök az egy igaz Istent.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Legyön Isten hozzád, áldott Magyarország,
Mert nincsen tebenned semmi nagy uraság.
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Ez éneköt szörzék jó Husztnak várában,
Bornemisza Pétör az ő víg kedvében,
Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom!
(1557?)

A pártvitáktól és vallási hitvitáktól hangos városból tizennyolc évesen kellett egy rosszul sikerült, katolikus-ellenes élű diákcsíny miatt menekülnie. A következő években bujdosott, majd külföldre ment, Padovában, Bécsben, majd a protestáns oktatás fellegvárában, Wittenbergben tanult. Az 1560-as években hazatért, egy ideig nyomdászsegéd volt Magyaróváron, dolgozott a bécsi kancellárián, majd végleg prédikátornak állt.

Zólyom várában Balassi János udvari papja és Balassi Bálint nevelője lett. Amikor urát 1569-ben a pozsonyi diétán koholt vádakkal letartóztatták, a gazda nélkül maradt Bornemisza Julius Salm gróf szolgálatába szegődött. Galgócon prédikátorként működött, és némi földhöz is jutott, majd Semptére, a gróf birtokának központjába költözött. Itt könyvnyomtató műhelyt rendezett be, a környék protestáns papjai megválasztották szuperintendenssé és aktívan részt vett a hitvitákban. Az 1576-77-es pestisjárványban elvesztette feleségét és gyermekeit, 1578-ban Ördögi kisírtetek című könyve miatt perbe fogták, és a gróf elűzte magától. Bécsben lefogták, de sikerült megszöknie a börtönből és Balassi Istvánnál talált menedéket Detrekőn. Hátralévő éveiben itt dolgozott; 1584-ben Rárbokon halt meg.

Munkásságában a humanizmus és a reformáció fonódott egybe. Siralmas énnéköm kezdetű verse az első kiemelkedő lírai költemény, amelyet vélhetőleg 1557-ben írt, méltó előképe tanítványa, Balassi Bálint költészetének. 1582-ben ő adta ki Énekek három rendben címmel a leggazdagabb, 276 verset tartalmazó protestáns énekgyűjteményt.

1558-ban bécsi tanulmányai idején diáktársai kérésére készítette el Szophoklész Elektrájának átdolgozását Tragédia magyar nyelven címmel. A XVI. századira és magyarra formált műből szinte teljesen hiányzik a mitológiai háttér, és minden szempontból megüti a korabeli európai irodalom színvonalát.

1567-től gyűjtötte prédikációit (postilláit), és tíz évvel később tette közzé azokat öt kötetben, majd 1584-ben egykötetes válogatást is megjelentetett. A negyedik kötet függelékét külön is kiadta Ördögi kisírtetek címmel, amivel hatalmas botrányt keltett: ebben ugyanis kendőzés nélkül leplezte le a főurak harácsolását, kegyetlenségét, bujaságát – ráadásul úgy, hogy a pellengérre állított “főembereket” azonosítani is lehetett.

Bornemisza volt a magyar protestantizmus egyik legnagyobb alakja, a régi magyar próza kiemelkedő képviselője, aki tudatosan törekedett a magyar nyelv használatára és művelésére. Személyes hangú prózai világa a XVII. századi memoár-irodalomban élt tovább.

Buda a XVI–XVII. század fordulóján (Fotó: MEK/OSZK)

Hozzászólás

A hozzászólások nem a szerkesztőség, hanem az olvasók véleményét tükrözik. A moderálási elvekbe ütköző hozzászólásokat figyelmeztetés nélkül törölhetjük.

Olvastad már?

Kapcsolódó cikkek